Mens tallet på elever går kraftig opp, synker antall lærere i den videregående skolen. Nå forlanger Helga Hjetland, leder Utdanningsforbundet, at det ansattes 3.000 nye lærere for å holde tritt med elevveksten, melder NRK.

— Dette går ikke lenger. Hvis vi ikke klarer å innføre Kunnskapsløftet på en god måte for elevene i videregående opplæring, så synes jeg denne regjeringen har gjort en dårlig jobb, sier Hjetland.