– Det ble målt mer radioaktivitet utenfor reaktoren etter uhellet, men mengdene er så små at det kun har akademisk interesse, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern til NTB.

Han sier målingene ved et målepunkt i nærheten av reaktorbygget toppet seg mellom klokken 7 og 7.30 med 118 nanosievert per time. Vanligvis ligger verdien mellom 105 og 110.

Alarmen gikk

Han kan imidlertid ikke bekrefte at dette var på grunn av uhellet. Ved 3-tiden natt til lørdag gikk alarmen ved Institutt for energiteknikks (IFE) reaktoranlegg på Kjeller stengte etter at radioaktivitetsnivået hadde blitt for høyt.

Etter en tid ble stålhuset som omkapsler reaktoren, isolert. Dette skjedde ifølge Harbitz i løpet av noen minutter, og ble gjort ved at byggets ventilasjonspipe ble avstengt.

Kriseutvalget ved atomberedskap har slått fast at situasjonen ved reaktoren er stabil og under kontroll.

Krever redegjørelse

Strålevernet følger imidlertid saken videre og krever en skriftlig redegjørelse fra IFE i løpet av lørdag. Det en ennå uklart hva som forårsaket utslippet.

Det er fortsatt forhøyede strålenivåer i stålhuset som omslutter reaktoren. Når disse er tilbake på normalt nivå, vil personell bli sendt inn for nærmere undersøkelser.

Strålevernet har nedlagt forbud om at reaktoren skal startes opp igjen før IFE har redegjort for årsaksforholdene og alle feil er korrigert.