De to landenes kirkeledere representerer 90 prosent av befolkningen i Etiopia og Eritrea. Dersom forhandlingene på Hotel Norge Høsbjør munner ut i enighet om en felles appell, kan det være av stor betydning i bestrebelsene for å få slutt på krigen som har kostet tusenvis av menneskeliv de siste 16 månedene. Den politiske prosessen i de to landene vurderes å være inne i en kritisk fase, og begge landene har etter hvert skaffet seg store mengder avanserte våpen. Det er uro for at konflikten skal utvikle seg til å bli Afrikas første høyteknologiske krig.

— Forhandlingene er ført i en fin tone under ledelse av Svein Willumstad, og det er enighet om vesentlige punkt for de skritt som videre skal tas for å få til en fredsløsning, sier Asle Stalleland i Kirkens Nødhjelp til NTB.

Det er Kirkens Nødhjelp som er ansvarlig for forhandlingene, der ortodokse patriarker, katolske erkebiskoper, muslimske sjeiker og protestantiske presidenter for tredje gang har møttes til forhandlinger. Kirkelederne er de eneste grupperinger fra Etiopia og Eritrea som har hatt kontakt siden konflikten blusset opp i fjor vår og utløste harde kamper.

NTB