— Jeg har vært knallhard. Så pass må de hjelpe oss med, sier Os-ordfører Terje Søviknes.

Denne helgen velges han trolig inn i sentralstyret til Fremskrittspartiet. Det skjer fire år etter at han tapte kampen om tilsvarende posisjon mot den da profilerte bompengemotstanderen Bård Hoksrud. Nå er sistnevnte statssekretær i Samferdselsdepartementet.

— Det er jo litt komisk å tenke tilbake på. Antageligvis blir Os-Bergen den første bompengeproposisjonen denne regjeringen fremmer, sier Søviknes.

Psykologisk effekt

Nå er rollene byttet helt om. De siste månedene har bompengetilhenger Søviknes vært i flere møter med bompengemotstander Hoksrud for å få redusert bompengetrykket på prosjektet E39 Svegatjønn-Rådal. Ambisjonen er å hindre at det settes opp bompengestasjoner på eksisterende veier i de fem årene motoveien bygges, slik som den eksisterende planen er.

— Hvis vi slipper å betale for de første fem årene, så vil det ha en veldig stor psykologisk effekt. Ja, det er himmelvid forskjell. I den perioden veien bygges, så har du ikke de samme godene av det.

Søviknes forteller at saken trolig vil være avgjort innen en måned eller to.

— Foreløpig venter departementet med å fremme denne saken inntil de får på plass ordningen med rentekomposisjon, sier Søviknes.

Den ordningen baserer seg på at Staten skal betale store deler av rentekostnadene i bompengeprosjektene.

Lover ingenting

Regjeringen har fjernet bomstasjonene på flere mindre bompengeprosjekter. Bård Hoksrud, statssekretær i Samferdselsdepartementet, vil ikke love bilistene som kjører mellom Bergen og Os at bomstasjonene fjernes i byggeperioden.

— Vi er ikke ferdig med dette. Utfordringen er at alt er blitt så mye dyrere med dette prosjektet. Vi har noen utfordringer i forhold til finansiering, så det er for tidlig å si hva som skjer, sier Hoksrud.

Regjeringen varslet i går at de vil bevilger 140 millioner til å fremskynde planleggingen av syv nasjonale veiprosjekter. To av dem er lokale, Riksveg 555 Sotrasambandet og E39 Bjørset-Skei i Jølster kommune.

— Vi trenger større portefølje. Vi ønsker flere prosjekter som kan sette si gang når det nye statlige veiselskapet er på plass, sier Hoksrud.