• Økningen av den radioaktive forurensningen langs kysten forferder oss, sier Gisle Handeland (bildet), leder i Samarbeidsrådet for Sør- og Vestlandet (SAVOS).

ATLE ANDERSSON atle.andersson@bt.noOpplysningene i lørdags-BT om den økende konsentrasjonen av det radioaktive stoffet technetium i tang og skalldyr i norske kystfarvann, får fylkesordføreren i Hordaland til å reagere med sinne. Opprørt — Det er på tide å skjerpe tonen mot britiske miljømyndigheter ytterligere, sier Gisle Handeland til BT, før han legger til:- Det opprører meg at vi kan komme til å etterlate oss et ødelagt havområde til kommende generasjoner. Vi kan ikke akseptere radioaktiv forurensning av vårt felles matfat, sier Handeland.Fylkesordføreren sitter også i styret i Nordsjøkommisjonen, som representerer 70 regioner rundt Nordsjøen. På bakgrunn av reportasjene i BT, varsler han at Sellafield-utslippene blir reist som tema på kommisjonens møte i juni. Trussel - Vi har protestert overfor britiske miljømyndigheter også tidligere, uten å få gjennomslag.For meg er det ubegripelig at ikke den britiske regjeringen griper inn og stanser utslippene, sier Handeland.Han mener den radioaktive forurensningen i havet representerer en potensiell trussel som er mer alvorlig enn dyresykdommene i europeisk jordbruk.Handeland tok Sellafield-saken opp med utenriksminister Thorbjørn Jagland på fylkesårsmøtet i Hordaland Ap nylig.Han har også skrevet brev til miljøvernminister Siri Bjerke for å få regjeringen til å legge press på britene. Sikkerheten I gårsdagens BT uttalte statsråd Siri Bjerke at Norge krever atomgjenvinningsanlegget ved Irskesjøen nedlagt. Statsminister Jens Stoltenberg uttalte også til NRK lørdag at det er naturlig for ham å ta opp temaet når han skal møte Storbritannias statsminister Tony Blair til sommeren.Gisle Handeland forventer at regjeringen bruker en skarp tone overfor miljømyndighetene i Storbritannia.Det er ikke bare technetium-utslippene som skremmer Samarbeidsrådet for Vest- og Sørlandet.- Vi er også bekymret for trusselbildet Sellafield representerer, sier Handeland. Han fremhever tidligere episoder ved anlegget, blant annet manipulering av data og den store sikkerhetsrisikoen knyttet til lagring av høyradioaktivt avfall.