Dette er et av forslagene som interne arbeidsgrupper i Forsvaret har lagt frem. Oberst Ove Weisæth i Hærstaben, som har ledet en vernepliktsgruppe, sier til Forsvarets Forum at tjenesten for dem som skal inn i internasjonal tjeneste, grensevakt, garden og andre spesielle enheter samt spesialtjenester, fortsatt skal være like lang som i dag.

Men rundt halvparten av soldatmassen kan kanskje klare seg med tre måneders grunnleggende soldatutdanning, før de blir overført til Heimevernet.

Arbeidsgruppenes forslag vurderes nå internt i Forsvaret, som skal legge frem en innstilling til forsvarsministeren i november.

Senterpartiet er imot kortere tjenestetid og frykter at Norge går fra et folkeforsvar til å få en elitehær.

— Jeg regner med at regjeringspartiene sørger for at forslaget ikke blir realisert, sier partiets forsvarspolitiske talskvinne, Marit Arnstad, til NRK.

Arbeidsgruppene i Forsvaret har også gått inn for å forkorte befalsutdanningen. Et forslag går ut på å legge ned de fem-seks befalsskolene og erstatte dem med tre måneders kurs.

KORTERE: Det kan bli kortere verneplikt i Norge.
FOTO: ROAR CHRISTIANSEN