Mood mener framtidens hær må bygge på god tilgang til rekrutter, både kvinnelige og mannlige.

– Også fundamentet for framtidens hær må bygges på verneplikten, sier Mood til Dagsavisen.

I dag er rundt 4.000 norske soldater årlig inne og avtjener førstegangstjeneste i Hæren.

Mood vil ikke bare ha flere rekrutter. Han vil også holde på dem lenger.

– Skal vi utvide tjenesten til to år, må vi se på flere tiltak for å gjøre dette mer attraktivt. En av tingene er å avlønne soldatene bedre i andre halvdel, sier Mood.

I tillegg kan det bli aktuelt at kompetansen soldatene får i Forsvaret, kvalifiserer som formell utdanning, og at den gir studiepoeng.

Han foreslår videre at Forsvaret kaller inn soldater minst to ganger hvert år.

Under den kalde krigen innkalte Norge soldater fire ganger i året, for å ha en høy beredskap. Hæren gikk ned til å kalle inn soldater til førstegangstjeneste kun en gang i året da den kalde krigen var over. Mood viser til situasjonen i Norge da terrorangrepet mot USA skjedde 11. september 2001.

– Dagene etter 11. september hadde vi nesten ingen adekvate avdelinger tilgjengelige. Rekruttene var innrullert i juli, to måneder tidligere, sier han.

Hæren har nå begynt å kalle inn soldater to ganger i året igjen, nettopp på bakgrunn av 11. september-erfaringen.