Det opplyste samferdselsminister Terje Moe Gustavsen på et samferdselsseminar i Ålesund torsdag.

Ifølge samferdselsministeren vil det bli foreslått en lovendring som forbyr personer uten godkjent løyve å tilby transport mot betaling når dette skjer fra offentlig sted.

–Politiet har problemer med å slå ned på piratddrosjevirksomheten. Årsaken er at det i dag er tillatt å frakte folk mot betaling en og annen gangen, selv uten løyve. Men det er ikke tillatt å gjøre dette regelmessig. Med den begrensningen vi nå foreslår, tror jeg at piratdrosjevirksomheten vil kunne reduseres, sier Terje Moe Gustavsen.

Samferdselsministeren mener at drosjenæringen selv må bidra sammen med myndighetene dersom en skal få slutt på ulovlig persontransport.

–Drosjenæringen kan bidra ved å påse at alle som har drosjeløyve overholder den kjøreplikten som følger av drosjeløyvet, sier Moe Gustavsen.

Det bebudede forslaget til endring av samferdselsloven vil også omfatte en innstramming i løyveplikten for godstransport.

NTB