— Ved mindre lensmannskontor mangler man ofte ressurser og personer med spisskompetanse på voldtektssaker, sier bistandsadvokat Beate Hamre. Hun får støtte av flere bistandsadvokater BT har vært i kontakt med.

Det vil statsadvokat Bjørn Soknes gjøre noe med. Han har ledet et utvalg satt ned av Riksadvokaten for å få ned den høye frifinnelsesprosenten i voldtektssaker.

Utvalget mener det må opprettes spesialteam og en koordinator med ansvar for etterforskning av seksuelle overgrep i alle landets politidistrikt.

Team på tre spesialister

Visepolitimester Rune Solbakken i Hordaland politidistrikt er positiv til Soknes-utvalgets forslag.

— Jo lenger man kommer ut i distriktet, desto mindre erfaring og kompetanse har man på voldtektssaker. Jeg har vært lensmann i Kvam og vet at det ikke er så ofte disse sakene skjer i mindre sentrale strøk, sier Solbakken.

Spesialteamene skal etter utvalgets forslag bestå av en teknisk og en taktisk etterforsker, og en jurist med erfaring fra voldtektssaker.

— Vi innser at det ikke er praktisk mulig at disse skal ta alle voldtektssaker i politidistriktet, men de må i alle fall være tilgjengelige som rådgivere for dem som etterforsker, sier Soknes.

Må reagere raskt

Siden voldtekt i hovedsak skjer utenfor kontortid, understreker Soknes hvor viktig det er at politi og påtalemyndighet sikrer seg at fagpersoner er tilgjengelig kort tid etter voldtekten blir anmeldt, og at «kompetansen ikke ligger hjemme og sover».

— Det som ikke gjøres i startfasen, kan være vanskelig å reparere senere, sier Soknes.

Bistandsadvokat Line Hvidtsten Ingebrigtsen har det samme inntrykket fra voldtektssaker på Vestlandet.

— I noen saker har politiet et voldsomt trøkk med en gang, og når sakene begynner bra, ser det ut som om de går bra hele veien. Men en del saker får en dårlig start. Man skifter gjerne etterforskere underveis, eller det blir etterforsket av noen uten spesialkompetanse. Da går det dårlig, sier Hvidtsten Ingebrigtsen.

- Kalles ut om natten

Kompetansen i politiet er en annen i de store byene.

— I Bergen sentrum er det faste folk som jobber med denne type saker. Men de er ikke alltid til stede i den første fasen av etterforskningen; de jobber jo ikke 24 timer i døgnet, sier politioverbetjent Tove Lian Mathiesen, som leder volds- og sedelighetsseksjonen.

I noen tilfeller blir likevel spesialetterforskerne dratt opp av sengen.

— Hvis det er en stygg sak, som en overfallsvoldtekt, kan det være aktuelt å kalle ut folk fra seksjonen på nattetid, sier Lian Mathiesen.

MANGLER KOMPETANSE: - Ved mindre lensmannskontor mangler man ofte ressurser og personer med spisskompetanse på voldtektssaker, sier bistandsadvokat Beate Hamre. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE
Bergens Tidende