Styreleder i Bergen hjemmetjenester KF, Jan Refseth, vil det høye sykefraværet innen hjemmehjelpstjenesten til livs. Han har i et notat til internt bruk blant annet foreslått innføring av sekstimersdag for de ansatte over 60 år.

— Regjeringen har jo erklært at de vil drive forsøk på sekstimersdag. Denne sektoren må være rette stedet å begynne, mener Refseth. Han understreker at dette bør gjelde på nasjonalt plan, og ikke bare for Bergen.

Vil beholde de eldre

Målsettingen for styrelederen er å beholde de eldre arbeidstakerne i jobb så lenge som mulig, og det er i denne gruppen sykefraværet er høyest. Forslaget om sekstimersdag er ennå ikke drøftet konkret i styret.

— Hvordan skal man eventuelt lønnes i en sekstimersordning?

— Det er selvsagt en problemstilling man må diskutere. Dette kan kompenseres på ulikt vis, sier Refseth.

At det er tøffe tak i hjemmehjelpernes hverdag etter at tilbudet ble konkurranseutsatt, er det ingen tvil om. I gårsdagens BT fortalte vi at sykefraværet er nær doblet siden mai innen denne gruppen i Bergen, og ligger nå på 21 prosent.

Til tross for høyt sykefravær blant de ansatte, viser en fersk undersøkelse at de fleste brukerne er fornøyde med tilbudet som Bergen kommune gir dem.

Jan Refseth tror en av forklaringene kan være at det er snakk om langtidssykemeldinger. Er man sykmeldt over tid, blir man erstattet eksternt, og da merker ikke brukerne dette på samme måte.

Mange fornøyde brukere

Under «Hjemmehjelpernes dag» i går ble den nye brukerundersøkelsen fra Norsk respons lagt frem. Der kom det blant annet frem at 95 prosent av brukerne synes hjemmehjelperne i Bergen er høflige og vennlige.

Ni av ti brukere føler seg trygge på at hjemmehjelperne gjør den jobben de skal, og fire av fem brukere føler seg trygge på at hjemmehjelpen kommer som avtalt eller gir beskjed ved forsinkelser.

Bergen hjemmetjenester KF ble opprettet 1. mars som et kommunalt foretak for å møte konkurranseutsettingen som ble iverksatt 1. oktober i år. Per 25. oktober hadde 55 brukere skiftet til private aktører i hjemmetjenesten. I brukerundersøkelsen sier ni prosent av brukerne at de vurderer å skifte. Bergen har om lag 4800 brukere av hjemmehjelpstjenester.