Regjeringen har tidligere varslet at den vil vurdere å knytte sukkeravgiften opp til det faktiske sukkerinnholdet i alkoholfrie drikkevarer. I revidert nasjonalbudsjett skriver regjeringen at den vil fremme forslag i statsbudsjettet for 2006 om at avgift på alkoholfrie drikkevarer avgrenses til drikkevarer som er tilsatt sukker.

Det betyr at Farris, andre typer naturlig mineralvann og ulike lettbrusvarianter vil bli fritatt for avgift. I stedet vil sjokoladedrikker, saft og melkeprodukter som er tilsatt sukker bli avgiftsbelagt. Regjeringen slår fast at «en økning i avgiftssatsen vil kunne bidra, sammen med effekten av andre aktuelle virkemidler, til å redusere sukkerinntaket».