Etter at Trond Giske trakk seg fra nestlederkampen er det tatt for gitt at den tidligere AUF-lederen Anniken Huitfeldt ville være valgkomiteens kandidat til nestledervervet. Valgkomiteen har ikke lagt frem sin innstilling, men leder Gerd Liv Valla har uttalt at komiteen vil komme med en enstemmig innstilling. Og i landsmøtesalen tas det for gitt at kandidaten er Huitfeldt.

Men i flere fylkeslag er det sterk irritasjon over det som oppfattes som et forsøk fra Trond Giske og hans tilhengere på å plassere Huitfeldt som nestleder. De er skeptiske til Huitfeldts kandidatur og mener det ikke er riktig av Arbeiderpartiet å operere med to nestledere. De vil løse hele striden om hvem som skal bli partiets andre nestleder ved å endre på partiets vedtekter.

Ordningen med to nestledere ble etablert da Gunnar Berge og Thorbjørn Berntsen kjempet om å bli nestledere i Arbeiderpartiet. Det var en situasjonsbestemt løsning på et personalproblem i partiet. Ordningens motstandere mener partiet klarer seg godt med en nestleder.

Åtte fylkesledere har tidligere uttrykt sin støtte for et slikt forslag. Blant disse er Hordalands Ranvig Frøiland.

Et forslag om tre fylkesledere har stor støtte i salen. Det er ventet at forslaget vil bli tatt opp til votering i kveld. Men det kommer til å bli strid om forslaget, og det er ventet en hissig debatt.

Får forslaget flertall er hele nestlederstriden avblåst. Da vil partiets toppledelse etter landsmøtet bestå av leder Jens Stoltenberg, nestleder Hill-Marta Solberg og sekretær Martin Kolberg.