Det er KrFs fylkeslag i våre fire nordligste fylker som har kommet med resolusjonsforslaget, som var ett av de få forslagene landsmøtet bestemte seg for å behandle med tanke på å sende ut til pressen.

Boplikt?

"Vi ser at enkelte lokalsamfunn har mistet store deler av sin flåte. Det er derfor nødvendig å sikre at deler av fiskekvotene har lokal tilknytning, for å hindre at ytterligere kvoterettigheter tappes ut av de mest sårbare lokalsamfunnene. Hjemfalls— eller bopliktsordninger kan være aktuelle i en slik sammenheng. En hjemfallsordning er særlig interessant fordi den kan synliggjøre at kvoterettighetene ikke er å betrakte som fast eiendom", heter det i forslaget.

Cirka to tredjedeler av landsmøtet valgte å behandle dette spørsmålet, fremfor et forslag fra KrFU om en resolusjon om hvordan HIV/AIDS skal bekjempes.

I går fikk Nordland KrF flertall i programbehandlingen for å utrede en hjemfallsordning for fiskekvotene.

Provoserer

Forslagene om hjemfall provoserer særlig delegasjonen fra fiskefylket Møre & Romsdal. En av delegatene derfra er Knut Støbakk. Han er ordfører i Giske, medlem i landsstyret i Fiskarlaget. Før han ble ordfører var han fisker.

— At vi skal vedta hjemfall, eller å utrede dette, synes jeg ikke noe særlig om. Dette bør utredes av Fiskarlaget, ikke KrF, sier han til BT.

Han ser heller ikke behovet for en hjemfallsrett, siden fiskere allerede i dag må drive aktivt fiske for å beholde kvoten.

— Hva hvis kvoten gjøres tidsavgrenset?

— Det vil jo være helt meningsløst, at en fisker plutselig kan sitte der uten en kvote etter å ha fisket i 20 år. Det vil ødelegge for aktive fiskere, sier han.