– Sikkerhetspolitiet vil oppnevne hemmelige advokater, forteller PST-sjef Jørn Holme til NRK.

Mulla Krekar tok saken til retten da utlendingsmyndighetene utviste ham fra Norge. Saken har pågått i nesten tre år, men nå vil PST at utlendinger som kan være en trussel mot rikets sikkerhet, ikke lenger skal få saken sin for domstolene.

Holme tror fremtidens saker vil kreve bedre håndtering av hemmelig materiale.

– Vi har derfor behov for en modell som gjør at disse sakene kan bli mer effektivt behandlet, men samtidig faktisk gi en bedre rettssikkerhet for den det gjelder, sier han. PST vil at sakene vedtas i et lukket utvalg i Utlendingsnemda.

Advokatforeningen mener forslaget fra PST er udemokratisk og i strid med norsk rettstradisjon.