Helsedirektoratet anslår at det vil koste mellom 92 og 87 millioner kroner å tilby gratis prevensjon til alle kvinner under 25 år. I dag får jenter gratis p-piller til de er 19 år.

Like før helgen fikk helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen forslaget på bordet. I prislappen 92 millioner kroner ligger også en besparelse som er beregnet ut fra forventet nedgang i utgifter til svangerskapsavbrudd.

Politisk rådgiver Tord Dale (Ap) mener forslaget må sees i den totale prioriteringsdebatten om helsekronene, og at prislappen synes høy.

Gratis kondom

Kondomer er allerede gratis. Gjennom nettstedet gratiskondom.no deler Helsedirektoratet ut nærmere 2,5 millioner gratis kondomer hvert år.

Også på helsestasjoner eller hos helsesøster, kan unge mennesker i dag få kondomer gratis.

Da kvinner i Tromsø og Hamar fikk gratis prevensjon i 2009 gikk abortraten ned fra 27 pr. 1000 til 15 pr. 1000. Kvinner i Bodø og Porsgrunn var kontrollgruppe, og her gikk ikke abortraten ned. På bakgrunn av dette ble Helsedirektoratet bedt om å legge frem en rapport.

Ingen nedre aldersgrense

I denne rapporten anbefales det å innføre gratis prevensjon til alle kvinner opp til 24 år, og uten nedre aldersgrense for å fange opp de yngste seksuelt aktive jentene.

Hovedkonklusjoner i rapporten er:

  • Flere bruker hormonell prevensjon
  • Flere bruker langtidsvirkende prevensjon, spiral, hormonspiral, p-stav og andre implantater
  • Antall aborter ble halvert da kvinner inntil 24 år i Tromsø og Hamar fikk gratis prevensjon
  • Kvinnene selv oppgir at gratis prevensjon var viktig faktor for å velge hormonell prevensjon Direktoratet skriver i sin innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet at gratis eller subsidiert prevensjon til kvinner under 25 år er et effektivt tiltak for å redusere uønsket svangerskap og abort.

Det presiseres at man må inkludere de langtidsvirkende prevensjonsmetodene, altså de man ikke trenger å ta hver dag, som p-stav, kobberspiral og hormonspiral.

Kjersti Toppe (Sp) er skeptisk til forslaget.

Hun mener det er et paradoks at staten skal legge til rette for prevensjon for kvinner som er i sin mest fruktbare alder, og i andre enden hjelpe eldre barnløse kvinner til å få barn.

I den store prioriteringsdebatten synes hun også det er problematisk å bruke 90 millioner på friske mennesker.

– Men vi må se alt i sammenheng, og det er et godt argument at gratis prevensjon faktisk får ned aborttallene, sier hun til Aftenposten.no.

Lover ikke noe

Tord Dale kan ikke love at alle kvinner under 25 år får gratis prevensjon.

– Vi fikk forslaget fra Helsedirektoratet før helgen. Det er svært interessant å se at aborttallene er gått ned i prøveforsøkene, men dette vil bli svært kostbart. Det er ikke sikkert at det er riktig å bruke nesten 100 millioner kroner i året på friske unge kvinner. Det er mye annet å bruke helsekronene på. Uansett er forslaget kommet for sent til å bli en del av årets budsjett.

En god ide med gratis prevensjon? Diskuter!