Rådet kommer fra Næringslivets sikkerhetsråd (NSR).

Poenget er å bruke fargesonene aktivt ved nyansettelser. Skal noen inn i en stilling i «rød sone», må bakgrunnssjekken være ekstra nøye. I «grønn sone» kan ansettelser gjøres enklere og billigere.

Fargeinndelingen skal definere hvor de viktigste verdiene i bedriften er – og hvordan de skal beskyttes.

– I en stilling med store fullmakter og stor tilgang på sensitiv informasjon, må arbeidsgiver være ekstra påpasselig med å sjekke hvem de ansetter. For utro tjenere er informasjon det som er lettest å stikke av med, sier Arne Røed Simonsen i NSR.

I verste fall kan folk bli «plantet» i en bedrift for å tappe opplysninger.

– Er det mulig å sikre seg mot jobbsøkere med kriminelle hensikter?

– Hvis noen kan få tilgang til soner i bedriften der misbruk kan bety kroken på døren, må en arbeidsgiver gjøre det han kan for å sikre seg, sier Simonsen.

Fagfolk anslår dessuten at en «ren» feilansettelse – at bedriften sitter igjen med en nyansatt som de etter en stund vil kvitte seg med – koster et sted mellom en kvart og en halv million kroner.

– Det kan koste arbeidsgivere dyrt å få feil folk på innsiden av dørene, fastslår Simonsen.