De 30 statlige ansatte i Slottsforvaltningen overføres til Slottets hofforvaltning. Det er konklusjonene fra en intern arbeidsgruppe i Arbeids— og administrasjonsdepartementet som har vurdert apanasjen i forhold til de statlige eiendommene kongen disponerer, skriver Aftenposten.

Arbeidsgruppen som består av representanter fra hoffet og departementene, ønsker at apanasjen blir øremerket som en ordinær bevilgning over statsbudsjettet slik at det offentlige kan kontrollere bruken av midlene.

Gruppen begynte sitt arbeid i september, og skulle etter planen ha vært ferdig til 1. februar slik at forslagene kunne tas med i revidert statsbudsjett for 2001. Rapporten skal overleveres statsråd Jørgen Kosmo innen kort tid.

NTB