Full pott, 60.000 kroner, skal utbetales for formidling til fast arbeid, halvparten utbetales hvis det er snakk om midlertidig jobb i minst seks måneder, mens 3.000 utbetales for kortere engasjementer, skriver Vårt Land.

— Virkemidlet kan benyttes fleksibelt, både i Aetat, overfor kursleverandører eller private byråer, heter det i et brev fra Arbeidsdirektoratet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD).

Bakgrunnen for innspillet er at staten bruker stadig flere millioner kroner på ventelønn til statsansatte over 50 år som blir overtallige. Ventelønna utgjør 66 prosent av årslønna, og i juni fikk 3.005 statsansatte slik lønn, mot 2.638 ved årsskiftet.

(NTB)