I et brev Johnsen sendte til Finanstilsynet torsdag, skriver Finansdepartementet at en praksis der investeringsrådgivere får større bonus jo mer de selger, kan være i strid med verdipapirhandelloven, melder NRK.

Årsaken er at rådgiverne kan ha egeninteresse i å selge finansielle produkter fordi de tjener på det, i stedet for å råde kundene til å ha penger på bok eller betale ned på lån.

— Vi som forbrukere må være trygge på at de investeringsrådene vi får, er til eget beste. En undersøkelse Finanstilsynet har gjort, viser mange eksempler på det motsatte, sier Johnsen til NRK.

Regjeringen ønsker et regelverk som gir finansrådgivere lik lønn uansett om kunden rådes til å beholde pengene på konto eller investere i forskjellige spareprodukter. Den salgsavhengige bonuslønna skal bort og heller erstattes med en høyere fastlønn.

Johnsen sier at dersom Finanstilsynet konkluderer på linje med departementet, kan en ny forskrift være på plass i løpet av året.