Med sterkt fallende inntekter fra spilleautomatene, må selskapet gå nye veier for å skaffe penger. Utdanning av båtførere kan gi klingende mynt i kassen til det hardt prøvede selskapet.

— Vi ser det som naturlig at Redningsselskapet får oppgaven med å utdanne båtførere, sier Leif Magne Øveraas, leder for forebyggende avdeling i selskapet.

Redningsselskapet har allerede utarbeidet planer for hvordan båtførerutdannelsen kan legges opp, og har vært i kontakt med myndighetene om dette.

— Vi har engasjert oss for å få ansvaret for både den teoretiske og praktiske delen av båtførerutdannelsen, sier Øveraas.

Han er fullt klar over at også andre ønsker å få del i den nye kaken.

— Vi ser selvfølgelig en fremtidig inntektskilde i å utdanne fritidsbåtførere, men det viktigste er likevel at vi har den nødvendige kompetansen og de rette lokalitetene til å stå for opplæringen, sier Øveraas.

— Har dere sett på hvor mye det vil koste å utdanne en fritidsbåtfører?

— Ikke foreløpig. Det er mange måter å gjennomføre en slik opplæring på, blant annet over internett. Vi vil se på flere modeller.