— Jeg er lettet, sier gårdbruker Karin Spanne til NTB. Alle prøver tyder også på at kvigen ikke er smittet av det vi fryktet aller mest. Jeg regner nå ikke med at kvigen er smittet av munn- og klovsyke, og det gjør ikke fagfolkene heller, sier hun. Likevel står alle sikkerhetstiltak ved lag inntil den endelige beskjeden etter prøvetakingen foreligger.

Gården sperret av Gården er sperret av og de som bor der er i karantene. Blant dem er også veterinær Berit Undheim Bergøy. Det var hun som torsdag kveld fikk slått alarm da en kvige på gården Spanne på Finnøy i Rogaland hadde høy feber og blemmer under tungen.

— Da jeg senere fant høy feber også hos en annen kvige på gården ble jeg virkelig tørr i munnen og følte et sterkt behov for å drøfte dette med distriktsveterinær Erling Bleie. Han tilkalte diagnoseteamet som er opprettet i fylket for å rykke ut når det kan være mistanke om munn- og klovsyke.

Sendt til Danmark Prøvene ble sendt til et laboratorium i Danmark fredag. Laboratoriet har nå gjennomgått de første analysene, og svarene er negative. Likevel gjenstår flere analyser før det kan slås fast med sikkerhet at dyrene ikke har munn- og klovsyke.

Inntil de endelige svarene er klare, vil gården der symptomer ble påvist, fortsatt holdes sperret, opplyser distriktsveterinær Erling Bleie i Ytre Ryfylke.

— I dag vil jeg reise rundt til andre gårder i distriktet for å informere, og for å kartlegge hvilke dyr som kan ha vært i kontakt med besetningen vi har tatt prøver fra, sier Bleie.

Han legger til at han aldri virkelig har trodd dyrene var smittet av den fryktede dyresykdommen. For å være føre var, ville han likevel undersøke dyrene grundig. Symptomene kan skyldes 3-4 andre ulike sykdommer.

Endelig svar senere Først søndag eller mandag vil de endelige svarene foreligge, men allerede nå sier distriktsveterinæren at han er optimist.

— Jeg føler meg lettere enn i går, særlig fordi ingen nye dyr har vist tegn på sykdom, sier Erling Bleie.

Landbruksministeren sier det er en god nyhet at de foreløpige munn- og klovsykeprøvene fra dyr på Finnøy i Rogaland er negative.

— Jeg tar dette som en god nyhet, men forholder meg rolig til vi har fått det endelige svaret, sier landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen.

Han håper at de siste prøvene er klare i løpet av mandagen.

Full beredskap Han sier at beredskapen blir den samme til man er helt sikker på at det ikke er munn- og klovsyke på den aktuelle gården på Finnøy.

— Det som er viktig er å ta denne situasjonen alvorlig. Vi har fått beskjed av erfarne folk at det er all grunn til å gjøre det. Men samtidig skal vi ikke overreagere. Dersom dette er starten på flere prøver med negativt resultat, kan vi avblåse mistanken, sier Hanssen.

Han legger til at dette er en sykdom vi helst vil slippe i Norge.

Det var torsdag kveld at det ble oppdaget mistenkelige blemmer på et dyr på Finnøy i Rogaland. Området rundt gården, med 17 melkedyr og 22 ungdyr, ble avsperret fredag og besetningen er under observasjon. NTB

Les også: Finnøy-kvigen på bedringens vei

LETTERE: Gårdbruker Karin Spanne fikk lørdag morgen beskjed om at de foreløpige prøveresultatene tydet på at den syke kvigen hennes ikke er smittet av munn- og klovsyke. Likevel står alle sikkerhetstiltak ved lag og gården er sperret av, inntil de endelige resultatene etter prøvetakingen foreligger. Foto: Alf Ove Hansen, SCANPIX