Veterinærinstituttet har fått i oppdrag av Mattilsynet å overvåke fugleinfluensaen i Norge, og så langt har ti av 86 prøver av villfugl gitt positive utslag for lite sykdomsfremkallende typer av fugleinfluensavirus.

Funnene er altså ikke av type H5N1 som er påvist i Asia og Sørøst-Europa, og representerer derfor ifølge Mattilsynet ingen fare for villfugler, jeger eller norske fjørfe.

– Funnene er som forventet. Nivået av slike virustyper i villfugl tilsvarer nivåer påvist i de andre nordiske landene, heter det i en uttalelse fra Veterinærinstituttet.

De positive funnene stammer alle fra villender, innsendt fra Rogaland og Østfold.

– Jeg er svært glad for at norske jegere bistår Veterinærinstituttet med denne overvåkingen, et slikt samarbeid er ikke minst viktig for at myndighetene skal ha best mulig oversikt over situasjonen i Norge, sier landbruks— og matminister Terje Riis-Johansen (Sp) i en kommentar.