Forelegget er knyttet til dekning av utgifter til hotellopphold og golfspill for Arne Morten Grønningsæter, Atle Karlsvik og Jan Reksten på til sammen minst 19.191 kroner. Golfturen skjedde i perioden onsdag 3. til onsdag 10. mars 2004 i Alicante i Spania.

— Det er ikke grunnlag for å hevde at disse handlingene er straffbare, og jeg vil ikke anbefale Siemens å vedta forelegget, sier Siemens’ advokat Ellen Holager Andenæs.

FRIKJENT TO GANGER: Atle Karlsvik ble renvasket i retten. Nå får Siemens bot for sin rolle i saken.
RUNE BERENTSEN