Foreldrene ble tiltalt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, etter at deres tre måneder gamle baby ble alvorlig skadd.

På rettssakens siste dag i Sarpsborg tingrett ble foreldrene imidlertid frifunnet fordi retten ikke kunne fastslå at det var foreldrene som påførte babyen blant annet to beinbrudd og forskjellige sår.

Politiet har tidligere uttalt at skadene den tre måneder gamle gutten ble påført, fikk ikke var forenlig med et uhell.