I går møtte Kvikk-foreldrenes talsmann Trond Kathenes forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til et oppklarende møte om hva som videre skal skje med Kvikk-granskingen.

— Vi gjorde det klart at foreldregruppen nå vil at Kvikk-saken skal bli sett på med nye øyne. Skal det være noen vits med nye granskinger, må nye forskere inn i bildet. Vi har ingen tillit til at folk i Statens strålevern skal komme til bunns i dette, sier Kathenes.

Han sier at Kvikk-foreldrene er blitt møtt med positiv interesse fra forsvarsministerens side.

— Strøm-Erichsen har både nå og tidligere gitt klart uttrykk for at hun er sterkt opptatt av saken og er innstilt på å snu alle steiner. Det er vi glade for, sier Kathenes.

Lover rask avklaring

I første omgang er foreldrene blitt lovet en rask avklaring når det gjelder spørsmålet om ny og bredere gransking. Kravet er at hele Sjøforsvaret skal granskes med tanke på mulige skader forårsaket av stråling. Kvikk-saken var begrenset til ett enkelt fartøy.

I et brev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har professor Bente E. Moen sagt fra at hun ønsker å unngå å ha med Statens strålevern og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i styringsgruppen som er planlagt opprettet i forbindelse med et nytt og utvidet forskningsprosjekt om Kvikk-skader. Årsaken er at verken hun eller Kvikk-foreldrene har full tillit til disse etatene.

Erstatning til 15 barn

Professor Bente E. Moen har vært hovedansvarlig for Kvikk-undersøkelsene som foreløpig har munnet ut i at 15 barn er blitt tilkjent erstatninger på til sammen 17 millioner kroner som følge av skader og misdannelser som man mener har oppstått fordi fedrene deres i sin tid var stasjonert på KNM «Kvikk».

Statens arbeidsmiljøinstitutt gjennomførte i sin tid en uavhengig utredning av Kvikk-saken uten å komme frem til noen klare konklusjoner. Foreldregruppen for Kvikk-barna og Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen søkte for et knapt år siden Forsvarsdepartementet om ti millioner kroner til en utvidet gransking av elektromagnetiske felt på fartøyer i Sjøforsvaret.

Ny Kvikk

Hensikten var å skaffe mer eksakt kunnskap om sammenhengen mellom misdannelser og stråling. Forslaget gikk ut på å gjennomføre en storstilt og høyst realistisk undersøkelse, med full styrke på senderne og med mannskap om bord. Planen var videre å utstyre den gamle «Kvikk», som først ble hogget opp, men senere gjenoppbygget på skroget til søsterskipet «Snøgg», med radioantenner og radar for at strålingen om bord kunne måles.

Forsvarsdepartementet har ennå ikke tatt stilling til om det vil gi grønt lys for dette prosjektet, men foreldrene er altså blitt lovet at det skal skje om kort tid.

Bjelland, Håvard