På Svortland skule på Bømlo sitter fire elleveåringer og fryder seg foran pc-en. Følger med på ord som daler nedover skjermbildet i heftig tempo. Her gjelder det å skyte ned alle ord som er stavet på samme måte. Thora Maria Hollund gliser. Hun har fått alle ordene til å gå opp i røyk.

– Ah, caramba, roper en stemme inne fra PC-en imponert.

– Den synger også, opplyser barna og setter i gang selv. Veiver seierssikkert med armene ”I am the champion ¿ I am the champion ¿”.

Og nettopp det er foreldrenes og lærer Ann Helen Tveit Hopes mål. La barna mestre. Være seierssikre.

Nulltoleranse for ventetid

Da Svortland skole nylig fikk en av programvareleverandørene til å holde kurs om forskjellige PC-programmer for foreldre og lærere, ønsket familiene Hollund og Olsen at barna skulle testes med Kops, og betalte 1250 kroner hver. Kartlegging koster normalt mer enn dette. Nå får barna nøye tilpasset undervisning på skolen.

De to familiene har ikke engang prøvd seg i køen hos PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste.)

– Jeg har hørt om barn som har ventet i to år før de er blitt kartlagt og har fått hjelp, sier Kristel Hollund.

– Thora Maria har jobbet tålmodig og blid med leksene hver dag i alle år, typisk for jenter som har lese— og skrivevansker som ikke blir oppdaget. Men nå har skolen og vi blitt bekymret. Vi vil ha problemene hennes kartlagt, og få i gang tiltak før hun begynner på ungdomsskolen, sier far Børge Hollund.

Også Kim Andres foreldre, Montha og Odd Arne Olsen, har nulltoleranse for ventetid.

– Bare én måned er mye i et barns liv, fremholder far.

– Mer selvsikker

Begge elevene er nå med i et nytt pilotprosjekt, «Test og tren», som starter med kartlegging med programmet Kops – på skolen.

Lærer Ann Helen Tveit Hope understreker at skolen ikke har noe å utsette på PPTs arbeid.

– Problemet er ventetiden. Først skal barnet kartlegges, deretter tar det også tid før tiltak kan settes i gang.

Også foreldre poengterer at de ikke klager over PPTs arbeid. Wenche Fagervik er mor til Jarle, som gjennom PPT fikk fastslått dysleksi for to år siden. Nå er også Jarle en av Svortlands pilotelever.

– Han har fått mye god hjelp både fra PPT og skolen, men det spesielle nå er at med Kops-kartleggingen ser skolen nøyaktig hva Jarle trenger hjelp til.

– Og vi ser allerede at Jarle er blitt mye mer selvsikker, påpeker far Audun.

– Vi ser han har en følelse av at han husker, at han forstår. Han er kjempeflink, poengterer mor.

– Klasseskille blant elever

Dysleksiforbundet opplyser at den vanligste grunnen til at foreldre ringer forbundet, er at de synes det offentlige reagerer for sent. Fortvilte foreldre rapporterer om ventetider fra to måneder til to år.

– De vil ha hjelp til å finne private eksperter som kan utrede barnets lese- og skrivevansker. Ventetiden hos PPT er altfor lang, sier generalsekretær Marianne Grønner.

På grunn av pågangen har Dysleksiforbundet laget en oversikt over private aktører.

– Men familier som ikke har økonomi til dette blir tapere som står i lang kø hos PPT. Dette gir et klasseskille blant elever med lese- og skrivevansker, sier hun.

– Politikerne sier de vil prioritere en tidlig innsats, men de gjør ikke noe for å få ventetiden ned. Vi mener at det er på tide at det offentlige nå kjøper tjenester for å få ventetiden ned.

– Test dem i barnehagen

– Alt ville imidlertid være mye enklere hvis man hadde et system for å kartlegge barna for språkvansker i barnehagen, sier generalsekretæren.

Spesialpedagog og første nestleder i forbundet, Trine Aakermann, fremholder:

– Den dagen det blir obligatorisk å starte med de minste, vil vi se en helt annen utvikling hos skoleelevene.

Aakermann har lang fartstid som spesialpedagog. Etter å ha ventet lenge på at det amerikanske kartleggingsprogrammet Kops skulle komme i norsk oversettelse, kunne hun for tre år siden for første gang starte testing av barnehagebarn.

– Dette er eneste farbare vei. Og det finnes ingen andre verktøy som kartlegger fra fire år, sier pedagogen.

– Resultatene fra kartlegging i barnehagen er svært gode. Kops blir verktøyet for å finne indikasjoner på å sette inn støt. Etter første støt, tester vi igjen for å se om støtet har effekt.

Hun presiserer at hun ikke har bindinger til leverandøren av Kops.

MORO MED MESTRING. Mange elever med lese- og skrivevansker sliter med strevsomme skoledager. Jarle Fagervik mestrer, og bobler over. Her omgitt av (f.v.) Mayo Sidow, Thora Maria Hollund, lærer Ann Helen Tveit Hope og Kim Andre Olsen.
Odd Mehus
HUSK: Trykk på fiskene i samme rekkefølge som de boblet i sted. I Minnelek gjelder det å huske hva som skjer.
Odd Mehus