Det viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for Utdanningsdepartementet.

Undersøkelsen viser at foreldre i tre av fire skoleklasser blir bedt om å betale for aktiviteter og utstyr, og i gjennomsnitt betaler foreldrene i disse klassene 494 kroner årlig. 70 prosent av foreldrebetalingen går til leirskoler og overnattingsturer, mens 20 prosent går til dagsturer. 10 prosent går til materiell som for eksempel skrive— og tegnesaker, utstyr til forming og heimkunnskap, lærebøker, disketter og dataprogrammer.

I 1997 ble den samlede foreldrebetalingen anslått til 102 millioner kroner.

12 prosent av de 1000 foreldrene som ble spurt oppgir at de ikke har hatt råd, eller følt at de ikke har hatt råd, til å betale det skolen krever. 2 prosent svarer at deres barn enkelte ganger ikke har kunnet delta på skoleaktiviteter fordi det er for dyrt. Det tilsvarer 10.000 elever.

Utdanningsminister Trond Giske sier i en pressemelding at han er bekymret for tendensen. Departementet vil derfor sette i gang en tilleggsundersøkelse for å se nærmere på forholdene for grupper som blir utestengt fra skoleaktiviteter på grunn av skolens økonomi.

— Det er grunn til å understreke at alle utgifter til den ordinære undervisningen skal være gratis. De kommunene som ikke følger dette, må snarest rydde opp og bringe praksis i samsvar med opplæringsloven, sier Giske.

(NTB)