Nordisk Journalistforbund, som avholdt et møte i Oslo onsdag, understreker i en uttalelse hvor viktig det er at journalister er til stede i verdens urolige områder for å sikre fri og uavhengig journalistikk. Ikke minst i konfliktområder der nordiske land er involvert.

— Vi minner også om FNs sikkerhetsråds ett år gamle resolusjon 1.738, som slår fast hvor viktig det er at journalister rapporterer fra konfliktområder og medieansattes spesielle krav på beskyttelse i krig og konflikt. Sikkerhetsrådet slo samtidig fast at alle FNs medlemsland er forpliktet til å forebygge angrep mot journalister, etterforske overfall og drap på mediearbeidere og bringe de skyldige for retten, heter det i uttalelsen.