— Dette er et uttrykk for at kvinner tjener egne penger, sier likestillingsdirektør Ingunn Yssen.

Det er særlig de unge som ikke klarer å betale regningene sine. Mens antall rettslige inkassosaker til unge jenter økte med 103 prosent i fjor, økte andelen inkassosaker til unge gutter med 79 prosent.

Drøyt en tredel av inkassokravene som endte i retten i fjor var adressert til en kvinne. Dette er en økning på mer enn fem prosent fra året før. Antall rettslige inkassosaker til menn ble derimot redusert med 2,5 prosent.

— Det er selvfølgelig dårlig at folk ikke betaler regningene sine, men dette er også et uttrykk for at samfunnet er kommet et skritt videre i den forstand at jenter og kvinner får anledning til å gjøre dumme ting, sier Yssen til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrå Newswire.

Yssen mener kjøpepresset blant de unge jentene også er en medvirkende faktor til at denne gruppen øker kraftig i inkassostatistikken.

— Det er egentlig utrolig at unge jenter ikke har større betalingsproblemer. Jentene utsettes for et voldsomt kjøpepress. Det er kvinnene som stadig får signaler om at de hele tiden bør bli bedre og enda skjønnere, sier Yssen.

Totalt økte antall rettslige inkassoer med hele 23 prosent fra 2000 til i fjor. Drøyt 67.000 inkassosaker endte hos domstolene i fjor.

(NTB)