Dette kom fram under møte i kringkastingsrådet som ble avsluttet ved 12-tiden torsdag.

Einar Førde mener at han er meget kompetent til å bedømme hvilke kvalifikasjoner hans etterfølger bør ha. Ikke bare fordi han vet hva jobben går ut på, men også fordi han utelukkende «vil NRKs beste», uten personlige interesser.

— Det er velkjent at jeg ikke var med i den forrige prosessen. Det passet meg bra, men jeg er kommet til at det ikke var det beste. Jeg håper jeg blir hørt i prosessen det nye styret skal i gang med, sier Førde.

Førde ville likevel ikke lette på sløret overfor kringkastingsrådet:

— Jeg har noen oppfatninger om hva som må til, men det vil jeg beholde for styret. Jeg kan også bidra dersom det er noen som har lyst på jobben, men som nøler med å søke og som kan trenge et puff bak. Til disse personene forteller jeg gjerne hvor morsom denne jobben er, sa Einar Førde til kringkastingsrådet.

NTB

Les også:Førde føler seg misforstått — Førde skader NRK