Førde gikk i dag til angrep på det nye momssystemet på et møte i kringkastingsrådet.

Han sier at med de skjerpede kravene til økt profesjonalitet, er det naturlig å spørre om alt som er i NRK bør være i NRK også i framtiden. Men moms på tjenester hindrer ytterligere utskilling av NRK, mener Førde.

-Eller er det slik at vi kan kjøpe tjenester, og for den saks skyld programmer? Jeg har utviklet et positivt syn på dette, også fordi det er viktig for NRK at det finnes en underskog. Men her har det skjedd noe rart, nesten prosaisk, nemlig økningen av momsen og innføring av moms på tjenester. Nå er det nemlig ikke mulig å tenke seg at NRK kan kjøpe en eneste tjeneste utenfor huset som vi ikke kan gjøre billigere selv. Helst burde vi ta tilbake kantinedriften, biler og andre ting vi har skilt ut de siste årene, sa Einar Førde i møtet med kringkastingsrådet.NTB