Dermed vraker, etter det Bergens Tidende erfarer, den påtroppende regjeringen forskrifter som kommunalminister Erna Solberg sørget for å innføre — blant annet etter kraftig press fra Norges Rederiforbund.

Etter en langvarig og omfattende prosess, tok regjeringen i 2004 beslutningen om fullt frislipp av utenlandske sjøfolk i trafikk langs norskekysten.

Regelverket gjelder sjøfolk som kommer fra land utenfor EU og som jobber på skip som går i trafikk langs norskekysten.

Knuste norsk skipsfart

Sjømannsorganisasjonene og LO protesterte iherdig på frislippet.

Norsk Sjømannsforbund uttalte at regjeringen Bondevik «knuser norsk kystskipsfart». De skrev også at «Bondevik fjerner alle hindringer for at innenriksfart med lokalbåter, bilferger og hurtigbåter kan trafikkeres av utenlandske fartøyer med lavkostmannskaper fra land som vårt naboland Russland».

LO-kongressen grep også fatt i saken. I et vedtak forpliktet LO seg til å jobbe for at:

  • Skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister og skip under bekvemmelighetsflagg hindres i å drive sosial dumping i norsk farvann.
  • Utlendingsforskriftens bestemmelser om krav til arbeidstillatelse for utenlandsk arbeidskraft blir praktisert for arbeidsplasser til sjøs.
  • Norske lønns- og arbeidsvilkår gjøres gjeldende også for utenlandske sjøfolk på alle skip som operer i norsk territorialfarvann.De rød-grønne regjeringsforhandlerne sto i vår samlet i Stortinget da et forslag om å gjeninnføre arbeidstillatelsen ble behandlet. Forslagsstiller var da Fremskrittspartiet, men de trakk seg fra sitt eget forslag. Det førte til at SV, Sp og Ap ikke fikk flertall.

Nå er imidlertid situasjonen at de tre partiene har flertall, og de har bestemt seg for å gjeninnføre kravet om arbeids- og oppholdstillatelse.

En annen viktig sak for norske sjøfolk - nettolønnsordningen - er ikke ferdigforhandlet på Soria Moria. Her er situasjonen at SV er imot ordningen, mens Ap og Sp er for.