Produktene som nå forbys er pepperoni, fårepølse, stabburspølse, salami, spesialsalami og salami uten hvitløk.

Bakgrunnen for forbudet er at disse pølsene er produsert samtidig som andre produkter som tidligere er fjernet fra markedet. Produktene kan ha fått overført E.coli-smitte under produksjonen.

– Det er ikke påvist E.coli-bakterier i produktene som nå trekkes tilbake, men produktene er laget uten at det er blitt foretatt renhold av maskinene. Mattilsynet velger derfor å være føre var, sier regiondirektør Karina Kaupang i Mattilsynet til NTB.

Direktør Kristina Landsverk i avdeling for enhetlig og helhetlig tilsyn i Mattilsynet sier sannsynligheten for at det finnes E.coli 0103 i disse produktene er lavere enn for morrpølse, som tidligere er trukket tilbake.

– Men risikoen er høyere enn for andre produkter, og den er så høy at vi ikke kan akseptere den, sier direktør Landsverk til NTB.

Mattilsynet har ikke fått opplysninger om at noen er blitt syke av disse produktene.

– Men vi vil ikke sitte å vente på at folk blir syke, vi vil hindre at folk blir syke. Derfor trekker vi produktene tilbake, sier Landsverk.

Følger pålegg

Gilde følger Mattilsynets pålegg om å tilbakekalle utvalgte spekepølser produsert ved anlegget i Sogndal på konkrete produksjonsdager.

– Vi forholder oss lojalt til Mattilsynets pålegg. Jeg ber forbrukere som har disse produktene, om å levere dem tilbake til butikken. Der får de pengene igjen, sier konsernsjef Axel Krogvig i Gilde.

Gilde har bedt matvarebutikkene om å fjerne de berørte produktene fra de aktuelle produksjonsdatoene fra hyllene.

Mattilsynet vil etter påske redegjøre for Gilde for hvilke vurderinger som er lagt til grunn for pålegget.

Gode nyheter

Samme dag som Gilde får nye dårlige nyheter, blir ABC-krydder frikjent fra mistanke i E.coli-saken.

ABC-krydder ble 21. mars trukket fram som en av flere mulige kilder i E.coli-saken. Nå viser det seg at alle prøver av krydder fra ABC og den tyske leverandøren Gewürzmüller GmbH er negative. Det gjelder både prøver tatt ved Terinas/Gildes anlegg i Sogndal og prøver sendt til analyse fra ABC i regi av Mattilsynet og ABC.

– Det er godt å få ro rundt denne saken idet vi går inn i påsken. Både kundene og medarbeiderne våre er glade for å få en endelig avklaring, sier administrerende direktør Arne Olafsen i ABC.