«Sleipner»-forliset aktualiserte problemstillingen rundt redningsvester i Norge. Sjøfartsdirektoratet gikk i bresjen for å påby termiske vester i norske farvann.

I praksis betyr dette at vestene skal være utstyrt på en slik måte at kroppstemperaturen holdes bedre oppe enn det de gamle vestene klarte.

Påviste to mangler

Engelske sjøfartsmyndigheter har testet disse termiske redningsvestene, og kommet til at de ikke innfrir internasjonale krav.

Dette er EU-kommisjonen blitt underrettet om. Vestene er samtidig blitt forbudt å bruke om bord i engelske fartøyer. Med bakgrunn i den engelske reaksjonen, har også Danmark trukket tilbake typegodkjennelsen, og inntil videre nedlagt forbud mot å bruke vestene.

Den engelske sjøfartsorganisasjonen Maritime and Coastguard Agency peker på at de norske vestene på to områder ikke innfrir internasjonale krav: Det tar for lang tid før en person som havner i sjøen med ansiktet ned, blir snudd rundt.

Dessuten er det for liten avstand mellom munn og vannoverflate for en person som flyter i sjøen. Engelskmennene konkluderer med at den termiske vesten rett og slett utgjør en sikkerhetsrisiko i en nødssituasjon.

Rundt 100.000 vester

Vestene, som nå er forbudt i England og Danmark, er levert av livvestprodusenten Regatta i Ålesund.

Firmaet har laget rundt 100.000 vester, og har flere av ferge— og hurtigbåtrederiene langs norskekysten som sine beste kunder.

HSD har alene kjøpt inn rundt 12.000 slike vester til sine ferger og hurtigbåter. Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Fylkesbåtar har også fått levert et stort antall termiske vester fra leverandøren på Sunnmøre.

Gjør ingenting

Det er Det Norske Veritas som har utstedt typegodkjenningen for de norske, termiske vestene.

— Vi har ingen planer om å trekke tilbake godkjennelsen, opplyser informasjonssjef Per Wiggo Richardsen.

Etter at Veritas ble kjent med innsigelsene fra engelske og danske sjøfartsmyndigheter, er vestene testet på ny.

— Vi fikk nok en gang dokumentert at vestene fungerer fullt ut tilfredsstillende og innfrir alle internasjonale krav, sier informasjonssjef Richardsen.

— Hvordan kan det ha seg at engelskmennene er kommet til noe annet?

— Det hele må bero på ulik tolkning av testmetodene. Både og vi Sjøfartsdirektoratet er som sagt helt trygge at disse vestene holder mål, konkluderer Richardsen.

FORBUDT I ENGLAND: Det er denne termiske livvesten som tidligere HSD-sjef Arne Dvergsdal demonstrerer, som er blitt forbudt i England og Danmark. HSD har kjøpt 12.000 av denne typen, som blir laget av livvestprodusenten Regatta i Ålesund.
Arkivfoto: ROAR CHRISTIANSEN