Et nytt EU-direktiv slår fast at fra 2003 skal ingen nye biler inneholde kvikksølv eller andre tungmetaller, melder det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire. De fleste nye biler leveres i dag med xenon-pærer i frontlysene.

-Hovedpoenget med de nye reglene er å stoppe utslipp fra smelteverk som gjenvinner tungmetaller i bilvrak, sier fungerende seksjonsleder Pål Spillum i Statens forurensningstilsyn.

Kvikksølv brytes ikke ned i naturen, og kan i verste fall skade nyrer, nervesystem, foster, og gi allergi.NTB