Etter at Norge har ratifisert en UNESCO-konvensjon er det innført nye regler for innførsel av kulturgjenstander til Norge. Alle plikter å undersøke om et maleri, et ikon eller en afrikansk maske er omfattet av regelverket som skal beskytte landets kulturarv.

Land har svært ulike regler når det gjelder eksport av kulturgjenstander, og Norge plikter heretter å straffeforfølge personer som bryter andre lands regelverk.

Da de nye reglene ble presentert mandag sa leder i den norske avdelingen av UNESCO-kommisjonen, Astrid Nøklebye Heiberg, at alle plikter å ha med et gyldig eksportsertifikat og deklarere gjenstanden for Tollvesenet. Uten sertifikatet kan tollerne beslaglegge gjenstanden.

– Folk i Vesten har stadig mer penger og stadig flere jakter på det autentiske. Dette føre til at noen tar med ulovlige gjenstander til Norge, sier Heiberg.

Hun viser til at målet med UNESCOs konvensjon er å sikre at kulturgjenstander ikke blir tatt ut av sin sammenheng. Når det gjelder utførsel av kulturgjenstander fra Norge har det eksistert et slik regelverk i en årrekke, sier Nøklebye Heiberg.