Administrerende direktør John-Willy Rudolph i Kopinor sier til fagbladet Journalisten at avtalen utløp 1. januar, og at kopiforbudet gjelder fra samme dato. Han innser at forbudet får veldig dramatiske følger for skoleverket, og kommer i første omgang ikke til å sende ut inspektører for å håndheve forbudet. Men blir det ikke en løsning, vil det bli resultatet.

Hele kommunal og fylkeskommunal sektor rammes også av avtalebruddet. Kommunenes Sentralforbund (KS) mener kopiprisen allerede er for høy, og er ikke villig til å betale for utskrift og kopiering av lovlig utlagt materiale fra internettsider, hvis ikke rettighetshaveren til nettsiden eller det aktuelle dokumentet har motsatt seg dette.

Rudolph sier at striden står om retten til å kopiere og på hvilke vilkår.