Veterinærer, jurister i Statens dyrehelsetilsyn, samt folk fra landbruksforvaltningen, Næringsmiddeltilsynet og Tollvesenet har utarbeidet lista.

Dyrehelsetilsynet har på sin hjemmeside lagt ut en eksempelliste over matvarer som er forbudt å innføre til Norge fra land i EU og EFTA.

Eksempler på kjøtt og kjøttprodukter av klovdyr: Ferskt eller frosset kjøtt av storfe, sau, geit, svin, elg, rein, hjort og alle andre klovdyrarter. Produkter fremstilt av ferskt kjøtt som for eksempel hamburgere, pølser og påleggsvarer. Produkter med innhold av kjøtt som paier, pizzaer og pastaretter med kjøtt. Supper med innhold av kjøttbiter. Røkt/saltet kjøtt som bacon og tarmer.

Eksempler på melk og melkeprodukter av klovdyr: drikkemelk, fløte, rømme, ost, yoghurt, fløteis, smør, kondensert melk, tørrm elk og melkepulver

NTB