Endringen i trafikkreglene som fredag ble gjort av regjeringen i statsråd, skal gjelde fra 1. juli neste år.

Når kurve— og tåkelys blir brukt sammen med nærlys, kan det virke uheldig på møtende bilister som bare bruker nærlys. Bilistene kan nemlig bli blendet eller oppleve redusert sikt ved kjøring i mørket, og det kan gjøre trafikken mer utrygg.

Bruk av kurve- og tåkelys sammen med nærlys er i det siste blitt mer vanlig fordi mange nye biler har slike lys som automatisk blir tent samtidig med nærlyset.

I statsråd ble det også vedtatt endringer i forskriftene som medfører at det kan ilegges forenklet forelegg for feil lysbruk for kjøring med bil, motorsykkel eller snøscooter.

(NTB)