Denne helgen arrangerte Hordaland SV kvinnekonferanse i Os. Kjerstine Røe, kvinnepolitisk leder for SV i Hordaland, forteller at fylkespartiet vil jobbe for å få SV til å gå inn for en lov som forbyr kjøp av sex.

— Vi mener det er et viktig kvinnepolitisk spørsmål å bekjempe prostitusjon. Vi vil aldri oppnå reell likestilling i Norge så lenge det er lov å kjøpe kvinner. Kunden må få ansvaret for sexkjøpet om vi skal kunne bekjempe prostitusjon, sier Røe til BT.

Hun er oppgitt over at SVs medlem i justiskomiteen på Stortinget, Inga Marte Thorkildsen, har markert seg som er klar motstander av dette før partiet har konkludert.

— Det er veldig problematisk at en så sentral person i partiet som Inga Marte Thorkildsen går ut på vegne av partiet og agiterer så sterkt mot kriminalisering av sex-kjøp når hun ikke har grunnlag for dette i partiets politikk. Dette kommer til å bli en stor sak på SVs landsmøte til våren, og Thorkildsen legger på denne måten føringer for debatten, mener Røe.

I forslaget til nytt arbeidsprogram for SV går flertallet mot lovforbud, mens et mindretall i programkomiteen vil kriminalisere kjøp av sex.

Inga Marte Thorkildsen er ikke enig i at hun har uttalt seg på vegne av partiet når hun har advart mot å kriminalisere kjøp av sex.

— Jeg har hele tiden understreket at dette er min personlige mening, sier Thorkildsen til BT.

Hun oppfordrer sine partifeller til å se nærmere på erfaringene fra Sverige og Nederland før de konkluderer.

— En slik lov kommer til å ramme særlig de uteprostituerte, som får mindre til tid til å vurdere kundene sine. Prostitusjonen kommer ikke til å forsvinne, men til å bli mer skjult. Det vil for eksempel gjøre det vanskeligere å komme i kontakt med ofre for trafficking, mener stortingsrepresentanten.