Bakgrunnen er utbruddet av den dødelige fugleinfluensavarianten H5N1 på en kalkunfarm i Lowestoft øst i England.

– De norske fjærfeholderne må holde sin besetninger i atskilte områder som gjør at de ikke kommer i kontakt med villfugl. Dessuten må alle som driver med fjærfe, melde fra til Mattilsynet.

Det innføres også forbud mot ansamlinger av fjærfe, som konkurranser og utstillinger, sier Liven.

Fra og med lørdag

Forbudet mot frittgående fjærfe er innført fra og med lørdag og innebærer at bønder og fjærfeholdere er ansvarlige for at høner, ender og gjess ikke skal komme i kontakt med ville fugler, som er spesielt utsatt for viruset.

– Særlig måker, ender, gjess og svaner er regnet for smittebærere. Vi tar situasjonen som nå er oppstått i Storbritannia med stort alvor, sier Eivind Liven i Mattilsynet til Dagbladet.no.

Forbud også i 2005

Det er andre gangen at norske myndigheter innfører fjærfeforbud i forbindelse med utbrudd av fugleinfluensa. Forrige gang var høsten 2005, og dette forbudet ble opphever i mai 2006.

Både fjærfeholderne og myndighetene høstet den gangen erfaring som Liven mener kommer godt med nå.

Den mest sannsynlige smitteveien fra kalkunfarmen i England til Norge går via trekkfugler som gjess. Smittefaren blir ikke ansett som veldig stor, men utbruddet i England innebærer en ny dreining på «fugleinfluensahjulet», mener Liven.

EU stanser handel

I forbindelse med utbruddet i England har EU stanset all handel med levende fugl og fjærfekjøtt over grensene, melder Dagbladet.no.

Eivind Liven minner om at det for noen dager siden ble registrert tilfeller av H5N1-viruset i Ungarn og flere steder i Russland. Men Mattilsynet har foreløpig ikke innført forbud mot innførsel av fjærfekjøtt fra England og andre land der det er registrert fugleinfluensa i den siste tiden, opplyser Liven til NTB.