Endringen blir gjort for å gjennomføre EØS-avtalens TV-direktiv.

Når slike programmer sendes ukodet, skal det enten gis en muntlig advarsel før programstart eller merkes med et visuelt symbol under hele programmet.

Sendeforbudet før klokka 21 skal ikke gjelde nyhets— og aktualitetsprogrammer.

Forskriften trer i kraft 1. oktober i år, og reglene skal håndheves av Statens medieforvaltning.