— Jeg har ikke hørt om at privatpersoner i Norge har gått sammen for å forhandle kollektivt om vilkår med banken, sier Billington, og berømmer svenskene:

— Initiativet er godt, det viser at det er mulig å prute prisen på lån, sier Billington, som ikke ser bort fra at et tilsvarende tiltak i Norge også ville gitt resultater.

Også i Norge får store organisasjoner og bedrifter gjerne rabatter hos forsikringsselskap og banker.

Er du for eksempel forsikret i If og medlem i Huseiernes Landsforbund, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke eller Norges Jeger- og Fiskeforbund, kan du få flere tusenlapper i rabatt. Det gjør medlemskapet lønnsomt, selv om du gjerne betaler mellom 300 og 500 kroner for det.

En rekke andre organisasjoner har også rabattavtaler som ofte gir en rabatt på rundt ti prosent på forsikringene, og kan gi deg opp mot et halvt prosentpoeng lavere lånerente.

Forsikringsselskapene har ofte også avtaler med bedrifter og fagforeninger.

Banksjef Hans Eide i Handelsbanken Norge har imidlertid ikke opplevd at private forhandler kollektivt med banken.

— I utgangspunktet vurderer vi kundene individuelt, og har ingen faste prislister. Samtidig har vi spesialavtaler med bedrifter og boligbyggelag, sier Eide, som sitter i ledergruppen i banken.

— Hvis det skulle komme en velforening eller privat gruppe til banken, er de en interessant kundegruppe. Men det er opp til det enkelte kontoret å ta stilling til lånerabatter i lån, legger han til.

Også DnB NOR har avtaler med foreninger og bedrifter, sier informasjonsdirektør Eivind Grønstad i bankkonsernet.