Telegiganten har fått frist på seg til 7. august på å avslutte markedsføringen av ringetjenesten som ifølge reklamen skal gi gratis telefonering mellom familiemedlemmer.

– Telenor villeder forbrukerne når de gir inntrykk av at det er gratis å bruke abonnementer med denne tjenesten, sier fungerende forbrukerombud Lars Grøndal.

Hvis et selskap bruker «kr 0,-» eller andre gratispåstander som en del av markedsføringen, må det nemlig tydelig informeres om hvilke vilkår som gjelder.

– For Fri Familie er det en forutsetning at familien har minst ett regningsbasert mobilabonnement hos Telenor, og alle disse abonnementene har en minimumskostnad. Ettersom Telenor ikke informerer om disse kostnadene, er kampanjen i strid med kriteriene for bruk av «kr. 0,-», sier forbrukerombudet.

Telenor får også kritikk for at det i markedsføringen av Fri Familie ikke informeres om at det koster penger å ringe fra utlandet eller til familiemedlemmer som ikke har Telenor-abonnement.