Brevet er sendt på vegne av de fem nordiske forbrukerombudene, og bakgrunnen for bekymringen er at Nordisk ministerråd har besluttet å avvikle ministerrådet for forbrukerpolitikk.

– Vi er særlig bekymret for at Norden ikke vil kunne hevde seg i europasamarbeidet på samme måte som før, dersom det ikke prioriteres penger til dette arbeidet, sier Thon i en pressemelding.

De nordiske ombudene ønsker nå å få vite hvorvidt det i framtiden vil finnes midler øremerket nordisk forbrukersamarbeid.

Likelydende brev er også sendt til de andre nordiske forbrukerministrene.