Amerikanske forskere ved Duke University har ikke funnet noen sammenheng mellom forbønn og grad av helbredelse hos hjertepasienter.

I undersøkelsen ble en gruppe pasienter bedt for, og en annen gruppe fikk avslappende terapi med musikk, bilder og berøring (MIT). Det viste seg at ingen skilte seg ut verken under operasjonen eller et halvt år etterpå, skriver forskning.no.

Av 748 pasienter som skulle hjerteopereres, ble 371 bedt for, mens de resterende 377 ikke fikk noen forbønn. Ingen av pasientene visste om de ble bedt for eller ikke.

De som ba kom fra muslimske, kristne, jødiske og buddhistiske trossamfunn. Samtidig fikk halvparten av hver gruppe, MIT-behandling og healing. Resultatene uteble.

Men en skal ikke trekke forhastede konklusjoner. I rapporten i The Lancet, der undersøkelsen ble publisert, står det at en ikke kan utelukke at bønn kan hjelpe. Personlig tro eller bønn ha en positiv innvirkning på helsen.

Men da er det ikke lett å vite om det er bønnen i seg selv som gir uttelling, eller om virkningen skyldes håpet og troen på at den skal hjelpe.