— Forslaget til nye læreplaner er betydelig forenklet, og mange detaljer er utelatt. At vi ikke har nevnt forbrukerrettigheter spesifikt, betyr ikke at det skal ut av timeplanen. Det er hensikten med høringsrunder, å få innspill, sier han.