TORSTEIN STANGENES (foto)

— Jeg har ønskejobben med mitt engasjement for de svakeste og med min bakgrunn. Det er utfordringer nok, for å si det mildt. Noen mener jeg har en sterkt tiltrekning til de vanskeligste jobbene, og at jeg nå har to av dem, sier Dagfinn Høybråten, KrF-leder og arbeids- og sosialminister.

Det finnes en jobb som er mer utfordrende. Han veier sine ord på gullvekt når han snakker om den.

— Går du med en statsminister i magen?

— Den jobben jeg har er en utfordring som er stor nok og vel så det.

— Erna Solberg har sagt hun kan tenke seg å bli statsminister?

— Vi har en statsminister. Vårt ønske er at han skal sitte lenge. Vi har ikke behov for å lansere nye kandidater. Men det ligger i det å være partileder at man må være forberedt på å bli partiets kandidat til mange høye verv, også statsminister. Men det er rent hypotetisk, sier han.

Kobler av på bruket

Mandag begynte han på jobb etter fire ukers ferie. Tiden før ferien må ha vært hektisk for Dagfinn Høybråten. Siden slutten av januar har han vært leder for et KrF som har slitt tungt på meningsmålingene. I juni gikk han fra å være helseminister til å bli statsråd for det gigantiske, nyopprettete Arbeids- og Sosialdepartementet.

Derfor var ferien to uker etter jobbskifte kjærkommen. Sammen med familien reiste han til USA.

— Det er nokså nødvendig når vi står på i slike ekstreme jobber at vi kan koble helt av, sier han.

BT treffer ham på småbruket hans innerst i Høybråtenveien på Nesodden like utenfor Oslo. Gårdsdriften er forpaktet bort, men det er likevel nok for statsråden å gjøre på bruket.

— Det er seks hus som skal males, det blir ett i året. Og vi har to hester, det er ikke rent lite arbeid å stelle dem. Jeg prøver å holde det noenlunde ryddig og pent og hogge litt ved, men ikke mer enn at det er avkobling mer enn belastende arbeid.

Etter en liten tur rundt på bruket virker det som om statsråden har et ganske realistisk syn på egen arbeidsinnsats på hjemmebane.

Vil ha flere vernete arbeidsplasser

— Hvordan er det å være tilbake på jobb?

— Siden jeg skiftet jobb rett før ferien klør det i fingrene etter å komme i gang. Men fortsatt er det en ganske stille tid, og tid til å tenke mer enn én tanke i sammenheng, sier han.

Han tenker på hvordan flere kan komme seg inn i eller tilbake til arbeidslivet. Og hvordan færre skal slutte å jobbe for tidlig. Særlig er han opptatt av at også dem som ikke kan yte hundre prosent skal få mulighet til å bidra.

— Vi vil nå gå gjennom regelverket og tjenestene for de yrkeshemmede. Vi skal både se på arbeidsmarkedsbedriftene, de som har det vi tidligere kalte vernete arbeidsplasser, og attføringsbedriftene. Tilstrømningen av yrkeshemmede har økt. Derfor må vi øke kapasiteten på tiltakene for denne gruppen, sier arbeidsministeren.

Et av virkemidlene han nevner er å få flere arbeidsgivere til å opprette vernete arbeidsplasser.

Vil ikke ha med Frp

Da BT intervjuet Frp-formann Carl I. Hagen tidligere i sommer mente det var muligheter for at Frp kunne regjere sammen med KrF etter neste valg.

«Den nye partilederen ser ut til å tenke mer fornuftig enn den forrige, og innad i KrF er det en voksende debatt om dette», sa Hagen.

— Jeg har ikke sagt noe som indikerer et regjeringssamarbeid med Frp, men vi samarbeider godt med partiet på de områdene vi har nærliggende synspunkter. Utfordringene i en regjering er at politikken må sammenfalle hele veien. Det er så mange områder der vi er fundamentalt uenig med Frp at det ikke er grunnlag for noe regjeringssamarbeid. Og det er ingen debatt i KrF om at vi skal samarbeide med Frp, sier Høybråten.

Utfordrer ikke Valgerd

Selv håper han at den sittende regjeringen skal fortsette i fire nye år etter valget. For sikkerhets skyld vil han likevel ha en plass på Stortinget

— Jeg sa da jeg stilte meg til disposisjon som partileder at lederen burde være valgt til Stortinget. Det er ingen garanti for at denne regjeringen blir sittende i fire nye år etter valget.

— Kommer du på Stortinget neste høst?

— Det regner jeg med.

Men han vet ennå ikke hvilket fylke som vil nominere ham.

— Det er et kompliserende moment at avtroppende partileder og jeg er fra samme fylke. Men hun (Valgerd Svarstad Haugland, red.anm.) ønsker å fortsette og det er et klart ønske fra meg at hun skal være med på laget videre som en av våre mest profilerte kvinnelige politikere gjennom tidene. Derfor vil jeg ikke utfordre henne i hennes fylke. Fasiten er ikke gitt, men det kommer en løsning, sier han.

KLØR ETTER Å JOBBE: KrF-leder og arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten vil at flere skal jobbe. Selv jobber han så mye at han kaller det en ekstremsport. Litt tid må han likevel bruke på Sômy Trodlagangur og shetlandsponnyen Petrus.<p/>FOTO: HÅVARD BJELLAND