Den ferske Sentio-målingen for mars som er utført for Bergens Tidende viser at ingen av de aktuelle regjeringsalternativene er i nærheten av et parlamentarisk flertall.

Ytterpartiene SV og Frp går sammen med Venstre noe tilbake, mens Arbeiderpartiet gjør et byks frem og er størst av alle med 28,6 prosent.

De rød-grønne ligger likevel langt unna det flertallet som brakte dem til makten i 2005. Denne gang får de i alt 71 mandater (87 i 2005).

Og trass i tilbakeslaget for Frp, ser partiet likevel ut til å bli så stort at det kan blokkere for en borgerlig regjering som det ikke selv får delta i.

Høyre og Frp får til sammen 76 mandater, ifølge denne målingen. Men det er ikke nok til å danne regjering.

Blankt nei til Ap

En annen variant vil være et regjeringssamarbeid mellom Arbeiderpartiet og de tre sentrumspartiene. Denne målingen gir dem totalt 83 mandater, som nesten gir flertall.

Men Venstres Lars Sponheim avviser kategorisk å gå i regjering med Arbeiderpartiet:

– Det er helt og fullstendig uaktuelt for Venstre. Det kan jeg fastslå en gang for alle, selv om vi på den måten kunne isolere både Frp og SV som ikke har noe i en regjering å gjøre, sier han når BT presenterer den ferske målingen for ham.

– Men i en situasjon hvor et stort Frp nærmest tvinger frem en mindretallsregjering av Arbeiderpartiet, så vil det i enkeltsaker være aktuelt for Venstre å støtte en slik regjering fra sak til sak. Noe fast støtteparti akter likevel ikke Venstre å være, sier han.

Sponheim har avfunnet seg med at det ikke blir noen ny flertallsregjering etter 2009-valget, etter de politiske avklaringer som for lengst er gjort.

– Derimot skjønner jeg at Arbeiderpartiets ledelse er redd for at de tre partiene som utgjorde den siste Bondevik-regjeringen i sum skal bli større enn Arbeiderpartiet alene. Da er det ikke gitt at Ap skal få regjeringsoppdraget fremfor oss, tilføyer han.

– Se opp for høyresiden

Direktør Arve Østgaard i Sentio har festet seg mest ved at SV denne gang tangerer bunnoteringen fra februar i fjor, med bare 5,7 prosent. Det viser nok en gang at partiet sliter hardt i regjeringen, og at det åpenbart har skapt forvirring at sentrale folk i Arbeiderpartiet og Senterpartiet har pekt på KrF som en mulig samarbeidspartner neste år.

– Men se opp for høyresiden. De to partiene har befestet sin stilling etter nyttår, sier Østgaard.

– Det ville likevel være en besnærende og kjempespennende konstellasjon med Ap og sentrumspartiene sammen i regjering. Da ville alle «problempartiene» bli eliminert fra maktposisjonene, mener han.

Valgforsker og professor Anders Todal Jenssen ved NTNU tviler derimot på realismen i et slikt scenario. Men han vil ikke avvise en slik regjering som helt utenkelig. I Arbeiderpartiet er det nok først og fremst vilje til å samarbeide med Senterpartiet og KrF. Forholdet mellom Ap og Venstre vil trolig bli det mest problematiske, slik han ser det, bl.a. fordi venstrelederen ofte har brukt LO som skyteskive.

Hvilket parti eller partier tror du danner regjering i 2009? Si din mening under!

SCANPIX