Stoltenberg vedgikk at det ikke kom til å bli lett å komme frem til enighet. Det er første gang siden 1945 Arbeiderpartiet forsøker å lage et budsjettkompromiss med Høyre.

Mer til skole

— Høyre har jo gått inn i regjeringen med den erklærte målsetningen å ha en helt annen kurs enn Arbeiderpartiet. Man kan forlange mye av Arbeiderpartiet, men man kan ikke forlange at vi er med og lager alternativer til oss selv, sa Stoltenberg i sin tale.

Men han lovet likevel å gå i forhandlinger med et ønske om å komme til enighet.

— Vi kommer til å foreslå realistiske og ansvarlige forslag til endringer i statsbudsjettet, sa Stoltenberg.

Endringen skal styrke industrien og hindre en ytterligere nedbygging. De skal fjerne kutt til arbeidsledige, uføretrygdede og syke. Det skal gi mer til skole og bedre kommuneøkonomien. Det blir ingen skattelettelser.

Stoltenberg brukte store deler av sin tale til å kritisere høyresiden i norsk politikk. Budsjettforslaget kalte han «et usosialt høyrebudsjett».

Stor avstand

— Arbeiderpartiet er beredt til å ta ansvar, men vi kan ikke ta ansvar for høyrepolitikk. Derfor er det nødvendig med betydelige endringer i budsjettet. Det aller meste av våre forslag må på plass dersom det skal bli en avtale. Det er jeg sikker på at landsmøtet er enig med meg i, sa Stoltenberg til kraftig applaus.

Etter talen fikk Stoltenberg spørsmål om han med talen sin forberedte landsmøtet på at det kom til å bli brudd i forhandlingene.

— Nei, men jeg vil at landsmøtet skal vite at det skal mye til for at vi blir enige.

Forhandlingene starter i morgen. Da skal Arbeiderpartiet presentere en detaljert liste med krav til regjeringspartiene. Denne listen blir ikke offentlig.

— Av hensyn til ryddighet i forhold til partiene kan jeg ikke gå inn i detaljer når det gjelder våre krav, men det er viktig for oss med tiltak som sikrer arbeidsplassene og fjerne de usosiale kuttene, sier Jens Stoltenberg.